Dark Mode

החוקים חלים על צוות המיינקראפט

02/10/2023
  • איסור מוחלט על הפצת דברים של השרת / דברים שיצאו לשרת בעתיד
  • כל דבר אשר תעשו(תבנו ,תתכנתו ועוד) יחשב של השרת סופרקור ויהיה אסור להשתמש בקבצים בשרת אחר
  • התנהגו הוגן כלפי שחקני השרת אנחנו רוצים לתת להם להרגיש כמו בבית
  • בצוות של שרת המיינקראפט יהיה אסור להיות בצוות אחר בשרת מיינקראפט בגלל חשד להעתקה ועוד...
  • האזור הזה יכול להשתנות בכל רגע