Dark Mode

חוקים

החוקים חלים על המיינקראפט והדיסקורד

  • איסור מוחלט על פרסום שרתים בשרת המיינקראפט והדיסקורד(גם שליחה בפרטי יחשב כפרסום)
  • חל איסור פרסום פרטים אישיים משתמשי השרת
  • חל איסור מוחלט על פרסום תוכן מיני, עובר על חוק זה יורחק.
  • חל איסור מוחלט על שימוש בתוכנות היכולות לגרום לכם ליתרון לא חוקי(ציטים)
  • כבדו את צוות השרת, הצוות משקיע שעות ואפילו ימים בשביל לגרום לכם להנות ולא להרגיש מאוימים. שחקן שיעבור על חוק זה יכול לקבל הרחקה
  • חוקים הללו כוללים גם על התורמים וקוני הדרגות
  • אי ידיעת החוקים אינה פותרת מעונש